Jazyky / Languages / Sprachen / Языки / Le lingue / Języki / Idiomas / Jeziki

Nabídka prohlídek a turistických tras

Štefan Blaho, turistický průvodce v Olomouci, nabízí tematicky zaměřené trasy na architektonické památky, dějiny, hudbu, církev a tradice. Klasické trasy pro turisty nebo zaměřené trasy pro odborníky.

Nabízím turistické prohlídky pro skupiny nebo jednotlivce.

Turistické trasy jsou:

  • klasické prohlídky pro veřejnost
  • tematicky zaměřené trasy na architekturu, církev, hudbu, vojenské tradice atd.

Turistické trasy:

1 hodina

2 hodiny

Sloup Nejsvětější Trojice, radnice s orlojem, kostel sv. Michala, univerzitní budovy, fontány, kostel Panny Marie Sněžné, arcibiskupský palác, katedrála sv. Václava, kostel sv. Mořice.

3 hodiny

Sloup Nejsvětější Trojice, radnice s orlojem, kostel sv. Michala, univerzitní budovy, fontány, kostel Panny Marie Sněžné, arcibiskupský palác, katedrála sv. Václava, kostel sv. Mořice, vodní kasárna, tereziánská brána.

Celodenní

Výše uvedené památky, komentovaná prohlídky arcidiecézního muzea, klášter Hradisko, poutní kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, olomoucké vojenské forty atd.

Služby nabízím v těchto jazycích:

  • česky
  • anglicky
  • německy
  • rusky
  • italsky
  • španělsky
  • polsky
  • slovinsky